Browsing: ধৰ্মকর্ম

ধৰ্মকর্ম
0

অমৃত বাণী

যো ব্রক্ষ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ. (- 1/২4 গোপালতাপনী উপনিষদ) “যিনি…

ধৰ্মকর্ম
0

অমৃত বাণী

অশ্রদ্দাধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।। (শ্রীমদ্ভবদ্গীতা) হে পরন্তপ ! উপরিউক্ত ধর্মের প্রতি…

ধৰ্মকর্ম
0

অমৃত বাণী

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমায়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।। (শ্রীমদ্ভবদ্গীতা) যে-ব্যক্তি আমাদের উভয়ের…

ধৰ্মকর্ম
0

অমৃত বাণী

যথা নদীনাং বহবোম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।। (শ্রীমদ্ভবদ্গীতা) যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে…

ধৰ্মকর্ম
0

অমৃত বাণী

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্‌মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌। -শ্রীমদ্ভগবৎগীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-রজোগুণ হতে উৎপন্ন…

ধৰ্মকর্ম
0

অমৃতবাণী

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিন্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।। – শ্রীমদ্ভগবৎগীতা প্রকৃতি এবং পুরুষ- উভয়কেই তুমি…

ধৰ্মকর্ম
0

অমৃত বাণী

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চবিকর্মণঃ। অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।। (শ্রীমৎ ভগবতগীতা) কর্ম, অকর্ম ও…